zanimljivosti

  1. stanje deponija u srbiji
  2. zaŠtita Životne sredine u republici srbiji
  3. izrada plana za implementaciju Stokholmske konvencije
    o dugotrajnim organskim zagaĐivaČima (1)
  4. izrada plana za implementaciju Stokholmske konvencije
    o dugotrajnim organskim zagaĐivaČima (2)

Osnovne studije | Pravna klinika | Master studije | Zeleni telefon| Izvori prava| Medjunarodni ugovori |Važeći zakoni u Srbiji | Pravo Evropske unije |
| Ko je nadležan | Državni organi| Udruženja građana| Pravna praksa | Stručna literatura | Korisni linkovi | Site Map