Udruženja građana

Spisak nevladinih organizacija (MS Word)

Списак невладиних организација ,  са адресама

БАЧКА (58 удружења)

1. ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ БАЧ
Адр. Улица ЈНА 105. 21 420 Бач
Тел. 021/770 610, 771 122,
Е-маил: bakibanjac@gmail.com

2. ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ «ТИКВАРА»,
Бачка Паланка
Адр. Жарка Зрењанина 43. 21 400 Бачка Паланка
Тел. 062/1995912

3. ФЕСТИВАЛ ЕКОЛОШКОГ ПОЗОРИШТА ЗА
ДЕЦУ, Бачка Паланка
Адр: 20. октобар 70, Бачка Паланка
Тел: 021/6045646
Е-маил ekokid@eunet.rs

4. ЕКОЛОШКО ДРУШТВО "АРКУС", Бачка Топола
Адр. Школска бр.2. 24 300 Бачка Топола
Е-маил: arcuske@gmail.com

5. ЕКОЛОШКО УДРУЖЕЊЕ «ХРАСТ», Криваја
Адр. Николе Тесле 7, 24341 Криваја
ekohrast@yahoo.com

6. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА «ЕКО-ПАН», Панонија
Адр. Лењинов парк 3, 24 330 Панонија
Е-маил: nericlazar@yahoo.com

7.ОПШТИНСКИ ОДБОР - ПОКРЕТ ГОРАНА
БАЧКА ТОПОЛА
Адр. Суботичка бб, 24 300 Бачка Топола
Тел. 024/712050, 715721
Е-маил: psdirektor@gmail.com

8. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА «ЗЕЛЕНИ КРУГ»,
Бачки Петровац
Адр. Св. Марковића 3, 21470 Бачки Петровац
Тел. 021/780 537, 065/8880857
Е-маил: ekolist@yahoo.com

 9. УДРУЖЕЊЕ ЕКОЛОГА «ЕКОС», Гложан
Адр. М.Тита 58, 21412 Гложан
Тел. 021/788 058, 062/228 959
Е-маил: viera@hsllsus.net

 10.ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ «ЗЕЛЕНИ», Бачки Петровац
Адр: Г. Штефаника 30а, Бачки Петровац
Тел: 021/781 084
Е-маил: kolarj@neobee.net

11. ЕКО ТИМ-гимназија Бечеј,
Бечеј Адр: Бориса Кидрича 13, 21220 Бечеј
Тел: 063/511783
Е-маил: kuntic@stcable.co.rs

12. ВОЈВОЂАНСКА ЗЕЛЕНА ИНИЦИЈАТИВА, Нови
Сад
Адр. Јанка Чмелика 60/1, 21 000 Нови Сад
Тел. 064/1258 218,
E-mail: vzi.novisad@gmail.com
helacr@eunet.yu
www.vojvodjanskazelenainicijativa.org.rs

 13. «ВРЕЛО» - ДРУШТВО ЗА ЗДРАВУ ИСХРАНУ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Нови Сад
Адр. Вељка Петровића 8/35, 21000 Нови Сад
Тел. 064/11 83 822, 021/455454
E-mail: vrelo_ns@yahoo.com

14. ПОКРЕТ ГОРАНА И ВОЛОНТЕРСКИ ЦЕНТАР
ВОЈВОДИНЕ, Нови Сад
Адр. Митрополита Стратимировића 5, Сремски Карловци
Тел. 021/ 523 865, 881 027
E-mail: office@pokretgorana.org.yu
ekoloskicentar@gmail.com

15. ПОКРЕТ ГОРАНА НОВОГ САДА, Нови Сад Адр. Позоришни трг 2, 21 000 Нови Сад
Тел. 021/451 788
E-mail: office@pokretgorana.org.yu

16. ВОЛОНТЕРСКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ, Нови Сад
Адр. Таковска 5, 21 000 Нови Сад
Тел. 021/549 197, 065/5504588
E-mail: office@volontiraj.rs

17. ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТУ И ПРОУЧАВАЊЕ
ПТИЦА ВОЈВОДИНЕ, Нови Сад
Адр. Радничка 20 а, 21 000 Нови Сад
Тел. 064/2900725 (Марко Туцаков)
Е-маил: мтуцаков@еунет.yу
Марко Туцаков

18. ЗЕЛЕНА МРЕЖА ВОЈОВДИНЕ, Нови Сад Адр. Пашићева 24. 21 000 Нови Сад
Тел. 021/ 6611 484
Е-маил: оффице@зеленамреза.орг.yу
Оливера Радовановић и Душко Медић

19. ДРУШТВО МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА ИНСТИТУТА
ЗА ГЕОГРАФИЈУ «БРАНИСЛАВ БУКУРОВ»,
Нови Сад
Адр. Трг Доситеја Обрадовића 3. 21 000 Нови Сад
Тел. 064/3054017
Е-маил: дмиизг_букуров@yахоо.цом
Оља Зивзић

20. НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКО ДРУШТВО
СТУДЕНАТА "ЈОСИФ ПАНЧИЋ", Нови Сад
Адр. Трг Доситеја Обрадовића 2. 21 000 Нови Сад
Тел. 064/2523091 (Мирјана Кристивојевић)
Е-маил: јосифпанциц@необее.нет
Мирјана Кристивојевић

21. АКАДЕМСКО ДРУШТВО ЗА ПРОУЧАВАЊЕ И
ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ – НОВИ САД
Адр. Трг Доситеја Обрадовића 2. 21 000 Нови Сад
Тел. 021/369 699, 063/381 510
Е-маил: фојкар@птт.yу; оливер@натурепротецтион.орг.yу
Мр Фојкар Оливер

22. ДРУШТВО «ПИТКЕ ВОДЕ», Нови Сад
Адр. Тгр Фехер Ференца 8. 21 000 Нови Сад
Тел. 021/457 952, 062/194 3681
Е-маил: дцурциц@нап.цо.yу
Драгослав Ћурчић

23. ЗОСЕКИЗА (Заједница организација студената
екологије и заштите животне средине СЦГ), Нови Сад
Адр.Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Нови Сад
Тел. 021/6350251, 064/6691230 (Мирослав Павловиц),
Е-маил: зосекиза@yахоо.цом, www.зосекиза.орг.yу
Марко Топо (063/549 607

24. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА «ИНЖИЊЕРИ ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ», Нови Сад
Адр. Балзакова 11, 21 000 Нови Сад
Тел. 021/6367139, 065/5393267
Е-маил: иззснс@yахоо.цом, игор_језда@yахоо.цо.ук,
www.ацтивитy4сустаинабилитy.орг
Игор Јездимировић

25. УДРУЖЕЊЕ ЕКО НОВИНАРА «ЕКО ВЕСТ»,
Нови Сад
Адр. Јанка Чмелика 60/1, 21 000 Нови Сад
Тел. 063/8829502
Е-маил: драганар@необее.нет
Драгана Ратковић

26. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА «ГЉИВАРСКО
ДРУШТВО НОВИ САД», Нови Сад
Адр. Трг Доситеја Обрадовића 2/ИВ, Нови Сад
Тел. 021/557038
Е-маил: радновиц@иб.нс.ац.yу
Драган Радновић, 063/590613

27. ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
«ФОРМА ЉУБАВИ», Нови Сад
Адр. Сутјеска 2, 21000 Нови Сад
Тел. 021/4882-450, 6621217
Е-маил: еко@формељубави.орг.yу
Милан Гератовић, 063/652-050

28. ПРВО УДРУЖЕЊЕ ЗА ЕКОЛОГИЈУ И ЗАШТИТУ
ОД ДЕЈСТАВА ВАТРЕ «ЕЦОФИРЕ», Нови Сад
Адр: Коло српских сестара 23, 21000 Нови Сад
Тел: 021/466 435, 064/2928283 (Љубица Крњаић)
Е-маил: ецофире@нспоинт.нет
Љубица Крњаић

29. ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТУ И ПРОУЧАВАЊЕ
РИБА, Нови Сад
Адр: Трг Доситеја Обрадовића 2/ИВ/23, 21 000 Нови
Сад
Тел: 021/485 2686, 064/1312131 (Бранко Миљановић)
Е-маил: дзпрнс@гмаил.цом
Бранко Миљановић

30. НОВОСАДСКИ ЕКОЛОШКИ ЦЕНТАР – НЕЦ, Нови
Сад
Адр: Гагаринова 16
Тел: 021/445 438, 064/611 7332
Е-маил: нец@необее.нет
Одановић Миливоје

31. УДРУЖЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
«ПАНОНИЈА АСОЦИЈАЦИЈА», Нови Сад
Адр: Војвођанских бригада 17, 21000 Нови Сад
Тел: 021/472 7080
Е-маил: милана.марковиц@yахоо.цом
Милана Марковић

32. ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ "ЗЕЛЕНИ ХОРИЗОНТ",
Оџаци
Адр. Мике Аласа 13, 25 250 Оџаци
Тел. 025/742 251
Е-маил: зеленихоризонт@еунет.yу
Саша Стојановић

33. ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ ОЏАКА, Оџаци Адр. Бачка 36, 25250 Оџаци
Тел. 025/743-456, 742-131, 742-361, 063/459-179
Е-маил: еподзаци@необее.нет
Душан Мирковић

34. ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ «МОСТОНГА», Оџаци Адр: Кнеза Михајлова 41, 25250 Оџаци
Тел: 065/3771910, 021/792 350
Е-маил: со.игњатовицсс@необее.нет
Славиша Игњатовић

35. ЕКОЛОШКО УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА СОМБОР,
Сомбор
Адр. Војвођанска 16. 25 000 Сомбор
Тел. 025/24 799, 22 063
Александар Радишић

36. КЛУБ МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА СОМБОР
Адр.Трг Цара Лазара 9. 25 000 Сомбор
Тел. 025/29 513
Е-маил: кмисо@птт.yу
Влада Ђурковић

37. ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ СТАНИШИЋ
Адр. Вука Караџића 134, 25 284 Станишић
Тел. 025/830 345
Е-маил: цбра@типпнет.цо.yу
Ђапић Дејан

38. ЕКОЛИШКО ДРУШТВО "ДУНАВАЦ", Бачки
Моноштар
Адр. Дунавска 61, 25 272 Бачки Моноштар
Тел. 025/808 143
Мартин Гужалић

39. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА «ВАНЕССА», Светозар
Милетић
Адр. Доситеја Обрадовића 3, 25211 Светозар Милетић
Тел. 063/464 718
Е-маил: ккаиц@еунет.yу
Катарина Каић

40. ЕКОЛОШКО УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА, Чонопља Адр. Николе Тесле 30, 25210 Чонопља
Тел. 025/844 979, 064/1532306
Е-маил: еминае@ПТТ.YУ
Есаповић Емина

41. ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ «РОДА», Сомбор
Адр. Иве Лоле Рибара 59
Тел. 025/852 212
Е-маил: демит@еунет.yу
Јован Вићановић

42. ЕКОЛОШКО ДРУШТВО «ОЗОН», Бездан
Адр. Жртве фашизма 3, 25270 Бездан
Тел. 025/810065, 064/6407510
Е-маил: агробездан@необее.нет
Жарко Пудар

43. ЕКОЛОШКО УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА
"ХОРИЗОНТ", СУБОТИЦА
Адр. Енгелсова 9, 24 000 Суботица
Тел. 024/553 106, 554 600, 556 891
Е-маил: хоризонти_су@yахоо.цом
Радмила Самарџић

44. УГ «ЕТНОЛИФЕ», Суботица
Адр. Кирешка бр. 3 , 24000 Суботица
Тел. 024/596 064, 064/1223504
Е-маил: хуло@типпнет.рс
Чеке Марта и Хуло Иштван

45. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
СУБОТИЧКЕ РЕГИЈЕ "ЕУРОПЕ ГАТЕ", Суботица
Адр. Сегедински пут 74, 24 000 Суботица
Тел. 024/546 067, 546 463
Е-маил: ИМЦ@магнотрон.цо.yу
Генцеа Мелинда

46. ДРУШТВО ЕКОЛОГА "РИХАРД ЧОРНАИ",
Суботица
Адр. Матије Корвина бр.9, 24 000 Суботица
Тел. 024/553 106
Е-маил: савезсд@типпнет.рс
Бенчик Иштван и Немет Чила
024/553106

47. УДРУЖЕЊЕ ЗА ПРИРОДНУ ХРАНУ
"ТЕРРА'С", Суботица
Адр. Трг Цара Јована Ненада 15, 24 000 Суботица
Тел. 063/7375361, 024/554 600(123)
Е-маил: сњеза@опенунсуботица.цо.yу
террас@террас.орг.yу;
Сњежана Митровић

48. УДРУЖЕЊЕ ЉУБИТЕЉА ПРИРОДЕ
"РИПАРИЈА", Суботица
Адр. Матије Карвина 9, 24 000 Суботица
Тел. 064/11 33 781
Е-маил: инфо@рипариа.орг.yу , отус@рипариа.орг.yу ,
www.рипариа.орг.yу
Секереш Ото

49. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "ЕКО ЖИВОТ", Суботица
Адр. Матка Вуковић 9/1, 24 000 Суботица
Тел. 063/8337996
Е-маил: ецолифесуб@yахоо.цом
Чонгор Фаркаш

50. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПОЗНАВАЊЕ
ЗАВИЧАЈА «ИРИНГО», Хоргош
Адр. Велика улица 2, 24 4210 Хоргош
Тел. 024/793 688,
Е-маил: верес@стцабле.цо.yу
Анита Вереш-Туру, 063/829 2128

51. УДРУЖЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ И РАЗВОЈ
ОКРУЖЕЊА И ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА
«ПРОТЕГО», Суботица
Адр: Матије Корвина 9, 24000 Суботица
Тел: 063/8472253
Е-маил: габор@месарос.нет , оффице@протего-орг.орг ,
хттп://протего-орг.орг
Др Месарос Габор

52. ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПОКРЕТ
ГОРАНА СУБОТИЦЕ, Суботица
Адр: Магнетна пољабб, 24000 Суботица
Тел/фаx: 024/546 313
Е-маил: горанисуб@гмаил.цом
Јожеф Пинтер

53. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА «ЗЕЛЕНИ ПРСТЕН»,
Руски Крстур
Адр. Блок ИИИ, улица 3, бр.5, 25233 Руски Крстур
Тел. 025/703 430
Леона Доротић-Гутеша

54. ДРУШТВО ЗА РАЗВОЈ ОКОЛИНЕ И ЗАЈЕДНИЦЕ
«ЗОЛД ДОМБОК», Фекетић
Адр. ЈНА 24, 24323 Фекетић
Тел. 024/739063, 064/3063824 (Такач Денеш)
Е-маил: мефекетицс@стцабле.цо.
Такач Денеш

55. ДРУШТВО ЉУБИТЕЉА ПРИРОДЕ «ФАЛЦО»,
Темерин
Адр. Николе Пашића 196, 21235 Темерин
Тел. 021/843 761, 064/3146850
Е-маил: оффице@фалцо.орг.yу
Иштван Балог

56. ЕКО ЦЕНТАР «ВОДОМАР 05», Темерин
Адр. Петефи Шандора 85, 21235 Темерин
Тел: 021/843 123, 063/517 276, 063/533 627
Е-маил: водомар05@еунет.yу
Душан Бокић и Драган Вукотић

57. ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТУ ФЛОРЕ И ФАУНЕ И
ДУНАВСКОГ ПРИОБАЉА ВОЈВОДИНЕ
«Форланд», Лок
Адр. Српских владара 2, 21248 Лок
Тел. 063/8151115, 021/867 035
Е-маил: мбсд@нап.цо.yу
Ђорђе Видић

58. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА «ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ
ВРБАС», Врбас
Адр: Јожеф Атила 22, 21460 Врбас
Тел: 021/701 320, 063/8877972
Е-маил: зелениврбас@еунет.yу , www.ековрбас.нет
Ратко Ђурђевац

 БАНАТ (27 организација)

1. ПРИРОДЊАЧКО ДРУШТВО "ГЕА", Вршац
Адр. Дворска 28 (Дом омладине), 26 300 Вршац
Тел. 064/844 3037,
Е-маил: геапдвс@хемо.нет www.геа.орг.yу
Дејан Максимовић

2. ЕКОЛОШКО ДРУШТВО «ПРИРОДА И
ЗДРАВЉЕ», Вршац
Адр: Ђуре Даничића 40, 26 300 Вршац
Тел: 064/187 3865 (Вељко Стојановић)
Е – маил: встојановиц@yандеx.ру
Вељко Стојановић

3. ЕКОЛОШКИ ЦЕНТАР «СТАНИШТЕ», Вршац
Адр: Ж.Зрењанин 26/32, Вршац
Тел: 013/837 230, 064/502 8276
Е – маил: тамара.леап@врсац.орг.yу
Тамара Максимовић

4. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "ЗДРАВ ЖИВОТ"
Адр. Руже Шулман 29/18, 23 000 Зрењанин
Тел. 063/539 162
Е-маил: александрав@сбб.цо.yу
Александра Вујиновић

5. ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
«ОКАЊ», Елемир
Адр. Жарка Зрењанин 49, 23 208 Елемир
Тел. 023/738 443
Е-маил: окањ.елемир@гмаил.цом
Милан Јанков (председник друштва,
063/577 227)

6. ФОНДАЦИЈА «ЦАРСКА БАРА», Бело Блато
Адр. Иве Лоле Рибара 15, 23 205 Бело Блато
Тел. 023/889931
Е-маил: мз_бело_блато@беотел.нет
Года Адам

7. ФЕХЕР ТО – ДРУШТВО ЗА НЕГУ ТРАДИЦИЈЕ И
ЕКОЛОГИЈЕ, Лукино село
Адр. Петефи Шандор 2, 23224 Лукино Село
Тел. 023/885150, 064/2246899
Е-маил: фехерто@зрлоцал.нет
Балањи Шандор

8. ДРУШТВО ЗА НЕГОВАЊЕ КУЛТУРНЕ И
ПРИРОДНЕ БАШТИНЕ «Царска бара – Бело Блато»,
Бело Блато
Адр. Иве Лоле Рибара 15, 23 205 Бело Блато
Тел. 023/889931
Е-маил: мз_бело_блато@беотел.нет
Барна Золтан

9. ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ ЈУГОСЛАВИЈЕ –
ОПШТИНСКИ ОДБОР ЗРЕЊАНИН, Зрењанин
Адр: Житни трг бб, 23000 Зрењанин
Тел: 023/561143, 063/104 2041 (Душанка Ђукић)
Е-маил: тодоров023@надлану.цом
Душанка Ђукић

10. УДРУЖЕЊЕ ВОЋАРА И ПРОИЗВОЂАЧА
ОРГАНСКЕ ХРАНЕ «ЕКО – БАНАТ», Зрењанин
Адр: Житни трг бб, 23000 Зрењанин
Тел: 023/530 870
Е-маил: дускат@беотел.yу
Душанка Ђукић

11. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА «ЛОКАЛНИ
ЕДУКАТИВНО ЕКОЛОШКИ ИЗАЗОВ СТАРИ
БЕГЕЈ ЦАРСКА БАРА», Зрењанин
Адр: Владимира Роловића 37, 23000 Зрењанин
Тел: 023/547640, 064/1880005
Е-маил: лееи@беотел.нет
Стева Чорокало, Иштван Хам

12. УДРУЖЕЊЕ ЕКОЛОГА КИКИНДЕ "ГРЕЕН
ПЛАЦЕ", Кикинда
Адр. Дом омладине, Трг Српских добровољаца 23, 23
000 Кикинда
Тел. 064/217 8498
Е-маил: удекгреенплаце@yахоо.цом
Љиљана Скоко

13. ЕКОЛОШКО ДРУШТВО "23.АПРИЛ1762-75",
Уздин
Адр. Тудор Владимиреску 176/б, 26 216 Уздин
Тел. 013/673 856
Е маил: тибисцусуздин@yахоо.цом
Павел Балан и Василе Барбу

14. ЕКОЛОШКО ДРУШТВО «ЗА ЧИСТИЈУ ВАРОШ"
Нови Бечеј
Адр. Паве Сударски 2, 23 272 Нови Бечеј
Тел. 064/3000470
Е маил: оффице@ековарос.орг.yу ,
WWW.ЕКОВАРОС.ОРГ.YУ
Дарко Милановић

15. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЗА ЗАШТИТУ ТИСЕ И
РАЗВОЈ НАУТИЧКОГ ТУРИЗМА «Градиште»,
Нови Бечеј
Адр. 7. јул број 12/а , 23 272 Нови Бечеј
Тел. 063/7533 871
Е маил: кнезевм@нови бецеј.орг.yу
Милан Кнежев

16. ДРУШТВО ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ «БУДУЋНОСТ ПАНЧЕВА -
БУПА», Панчево
Адр. Војводе Бојовића 2, 26 000 Панчево
Тел. 013/352043
Е-маил: бупа@панет.цо.yу
Душан Станојловић, председник

17. ЕЦО 13, Панчево
Адр. Др. Жарка Фогараша 37 Д/1, 26000 Панчево
Тел: 013/346 523
Е-маил: Јелена.Новаков@панцево.рс, рикан@еунет.yу
Никола Рикановић, 064/8662351
(Јелена Новаков

18. ЕКО ПОКРЕТ "БЕГЕЈ - СВЕТИ ЂУРАЂ", Житиште
Адр. Цара Душана 7, Житиште
Тел. 023/822 155, 061/1135414
Е-маил: развој@гимелнет.цо.рс
Радмило Аћимовић

19. ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ ОПШТНЕ АДА «ЗЕЛЕНО ОСТ
ЗОЛД СЗИГЕТ, Ада
Адр. Маршала Тита 43, 24430 Ада
Тел. 064/2266308, 024/854 325
Е-маил. адријана.тодорцев@гмаил.цом
Љиљана Вланиколин

20. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "АУРОРА", Бела Црква
Адр. И Октобар 24, 26340 Бела Црква
Тел/факс: 013/851-448, тел: 064/9103-104
Е-маил: језерабц@мy-итс.нет
Даниела Ђолић и Ивана Милчић

21. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЗЕЛЕНИ СВЕТ, Кањижа
Адр. Апостолска 30, 24420 Кањижа
Тел. 064/249 8118
Е-маил: мојемацке@фреемаил.ху
Халас Моника

22. ДРУШТВО ЉУБИТЕЉА ПРИРОДЕ «ЛЕШО»,
Кањижа
Адр. Словеначка 14, 24420 Кањижа
Тел. 063/ 8311976 (Јухас Дјула); 024/879 108,
063/8663521
Е-маил: туразо@типпнет.рс, www.туразо.канизса.цом
Берец Шандор

23. ЕКОЛОШКО УДРУЖЕЊЕ «ТИСА КЛУБ», Кањижа
Адр: Главна улица 32, 24420 Кањижа
Тел: 024/874 025, 063/680858 (Золтан Балинт)
Е-маил: омладинска@скс.цо.yу
Золтан Балинт

24. ДРУШТВО ЛОВАЦА ЗА ЗАШТИТУ ЧОВЕКОВЕ
СРЕДИНЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО НОВА
ЦРЊА, Нова Црња
Адр. Киш Ференца 47, 23218 Нова Црња
Тел. 023/815240
Лајош Кормоњош

25. ЦЕНТАР ЗА ЕКО-РУРАЛНИ РАЗВОЈ
«АЛЕКСАНДРОВО», Александро
Адр. М.Пупина бб, 23217 Александрово
Тел: 064/4366827
Е-маил: церра@гимелнет.рс, www.церра.орг.yу
Слободан Цуцић

26. ЕКОЛОШКО УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА СТЕПСКИ
СОКО, Сечањ
Адр: Вожда Карађорђа 74, 23 240 Сечањ
Тел: 023/802 3424, 064/802 3424
Е-маил: вилицмарина@гмаил.цом
Вилић Марина

27. ЕКОЛОШКО УДРУЖЕЊЕ «ЧОКА», Чока
Адр. Маршала Тита 2, 23320 Чока
Тел. 0230/71009, 72661
Е-маил: младост@пyротхерм.цо.yу
Недељко Колунџија

СРЕМ (12 организација)

1. ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ БЕШКА, Бешка
Адр. Кнеза Милоша бр. 1, 22 324 Бешка
Тел. 022/572 225, 064/1872505
Е-маил: екопокрет_беска@yахоо.цом
Петровић Далибор

2. ПОКРЕТ ГОРАНА, Инђија
Адр: Кнеза Лазара 14, 22 320 Инђија
Тел: 022/560 623, 064/1464 891
Велисав Петровић

3. ЕКОЛОШКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНО
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ «ЕКО-ЛОР», Крчедин
Адр: Нада Јаношевић 4, 22325 Крчедин
Тел: 064/9738714 (Александра Гаврић)
Е-маил: еко_лор_крцедин@yахоо.цом;
www.еколор.wетпаинт.цом
Александра Гаврић

4. ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ ИРИГ, Ириг
Адр. Змај Јовина 71. 22 406 Ириг
Тел. 022/461 653, 064/186 1287
Е-маил: борцисоириг@необее.нет
Гаврило Чупић

5. УДРУЗЕЊЕ ЕКОЛОГА ФРУШКЕ ГОРЕ –
СРБИЈЕ, Врдник
Адр: Оборац бб, 22408 Врдник
Тел: 063/ 8901200, 062/304 531
Е-маил: лаал@надлану.цом, екофгс@гмаил.цом
Божидар Батић, Аленка Орешчанин

6. ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ СРЕМСКА МИТРОВИЦА,
Сремска Митровица
Адр: Босутски пут 78, 22 000 Сремска Митровица
Тел: 022/617 522, 064/3924977
Е-маил: регион1@птт.рс
Радомир Јовелић Вишеров

7. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА «ЕКО-СЕЛО
БУЂАНОВЦИ», Буђановци
Адр: Партизанска 6, 22 421 Буђановци
Тел: 063/521 282
Е-маил: сладјаандриц@yахоо.цом
Лаза Сремчевић

8. ГОРАНСКО ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ, Сремска
Митровица
Адр. Светог Саве 19, 22 000 Сремска Митровица
Тел. 022/614 300, 063/514 847
Е-маил: засавица@засавица.орг.рс;
Слободан Симић

9. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА «ПРО ВИТАЕ» ЗА
ЖИВОТ, Ср. Митровица
Адр. Соларски трг 3, 22 000 Сремска Митровица
Тел. 022/625212, 064/1583646
Е-маил: про витае см@yахоо.цом
Снежана Франческо

10. ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ ШИД
Адр. Карађорђева 2, 22 240 Шид
Тел. 063/526 203
Алксандра Недић

11. ЕКО – КАМП, Моровић
Адр. Вука Караџића б.б., 22245 Моровић
Тел. 022/736902, 065/8887111 (Жељко Прскало)
Е-маил: екокамп@yахоо.цом
Жељко Прскало

12. ОМЛАДИНСКИ КЛУБ «Моровић», Моровић
Адр. Краља Петра И бр. 16/1, 22245 Моровић
Тел. 022/736 910
Е-маил: окморовиц@yахоо.цом
Ајановић Кристина (065/9998876)


 


Osnovne studije | Pravna klinika | Master studije | Zeleni telefon| Izvori prava| Medjunarodni ugovori |Važeći zakoni u Srbiji | Pravo Evropske unije |
| Ko je nadležan | Državni organi| Udruženja građana| Pravna praksa | Stručna literatura | Korisni linkovi | Site Map