Kontakt

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet
Trg Dositeja ObradoviĆa 1
Kancelarija br. 9 / I
21000 Novi Sad
Srbija

Zeleni telefon : +381(0)21 485 30 75
Fax: +381(0)21 450 427

E-mail: pravna_klinika@pf.uns.ac.rs

Contact information

University of Novi Sad Faculty of Law
1 Dositeja ObradoviĆa Square
Office No 9 / I
21000 Novi Sad
Serbia

Green line: +381(0)21 485 30 75
Fax: +381(0)21 450 427

E-mail: pravna_klinika@pf.uns.ac.rs


Osnovne studije | Pravna klinika | Master studije | Zeleni telefon| Izvori prava| Medjunarodni ugovori |Važeći zakoni u Srbiji | Pravo Evropske unije |
| Ko je nadležan | Državni organi| Udruženja građana| Pravna praksa | Stručna literatura | Korisni linkovi | Site Map