II POSEBNI PROPISI O KORIŠĆENJU I ZAŠTITI POJEDINIH DOBARA

ZEMLJIŠTE

  1. ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU ("Sl. glasnik RS" br. 62/2006)
  2. ZAKON O GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA ("Sl. glasnik RS" br. 44/95 i 101/2005)
  3. ZAKON O RUDARSTVU ("Sl. glasnik RS" br. 44/95, 101/2005, 85/2005 i 34/2006)

 

Osnovne studije | Pravna klinika | Master studije | Zeleni telefon| Izvori prava| Medjunarodni ugovori |Važeći zakoni u Srbiji | Pravo Evropske unije |
| Ko je nadležan | Državni organi| Udruženja građana| Pravna praksa | Stručna literatura | Korisni linkovi | Site Map