II POSEBNI PROPISI O KORIŠĆENJU I ZAŠTITI POJEDINIH DOBARA

UREĐENJE PROSTORA I IZGRADNJA

  1. ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI ("Sl. glasnik RS" br. 47/2003 i 34/2006)

  2. ZAKON O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA ("Sl. glasnik RS" br. 16/97 i 42/98)
  3. ZAKON O JAVNIM PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS" br. 101/2005)
  4. ZAKON O EKSPROPRIJACIJI ("Sl. glasnik RS" br. 53/95 i "Sl. list SRJ", br. 16/2001 - odluka SUS)
  5. ZAKON O PROSTORNOM PLANU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS" br. 13/96)

Osnovne studije | Pravna klinika | Master studije | Zeleni telefon| Izvori prava| Medjunarodni ugovori |Važeći zakoni u Srbiji | Pravo Evropske unije |
| Ko je nadležan | Državni organi| Udruženja građana| Pravna praksa | Stručna literatura | Korisni linkovi | Site Map