II POSEBNI PROPISI O KORIŠĆENJU I ZAŠTITI POJEDINIH DOBARA

PRIRODNE VREDNOSTI

 1. ZAKON O NACIONALNIM PARKOVIMA ("Sl. glasnik RS" br. 39/93, 44/93 - ispravka, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005)
 2. UREDBA O ZAŠTITI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "STARI BEGEJ - CARSKA BARA" ("Sl. glasnik RS" br. 56/94 i 86/2005)
 3. UREDBA O ZAŠTITI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "LUDOŠKO JEZERO" ("Sl. glasnik RS" br. 30/2006)

 4. UREDBA O ZAŠTITI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "KOVILJSKO-PETROVARADINSKI RIT" ("Sl. glasnik RS" br. 27/98 i 91/2006)

 5. UREDBA O ZAŠTITI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "UVAC" ("Sl. glasnik RS" br. 25/2006 i 110/2006)

 6. UREDBA O ZAŠTITI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "VENERINA PADINA" ("Sl. glasnik RS" br. 4/2005)
 7. UREDBA O ZAŠTITI PREDELA IZUZETNIH ODLIKA '' ŠARGAN – MOKRA GORA '' ("Sl. glasnik RS" br. 52/2005)
 8. UREDBA O ZAŠTITI PREDELA IZUZETNIH ODLIKA '' VLASINA '' ("Sl. glasnik RS" br. 30/2006)
 9. UREDBA O ZAŠTITI SPOMENIKA PRIRODE '' SLAPOVI SOPOTNICE '' ("Sl. glasnik RS" br. 110/2005)
 10. UREDBA O ZAŠTITI SPOMENIKA PRIRODE '' STOPIĆA PEĆINA '' ("Sl. glasnik RS" br. 75/2005)
 11. PRAVILNIK O NAČINU OBELEŽAVANJA ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA ("Sl. glasnik RS" br. 30/92, 24/94 i 17/96)
 12. PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA ("Sl. glasnik RS" br. 30/92)
 13. PRAVILNIK O REGISTRU ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA ("Sl. glasnik RS" br. 30/92)
 14. ODLUKA O STAVLJANJU POD ZAŠTITU BILJNIH VRSTA KAO PRIRODNIH RETKOSTI ("Sl. glasnik SRS" br. 11/90 i "Sl. glasnik RS" br. 49/91)
 15. ODLUKA O STAVLJANJU POD ZAŠTITU ŽIVOTINJSKIH VRSTA KAO PRIRODNIH RETKOSTI ("Sl. glasnik SRS" br. 11/90 i "Sl. glasnik RS" br. 49/91)
 

Osnovne studije | Pravna klinika | Master studije | Zeleni telefon| Izvori prava| Medjunarodni ugovori |Važeći zakoni u Srbiji | Pravo Evropske unije |
| Ko je nadležan | Državni organi| Udruženja građana| Pravna praksa | Stručna literatura | Korisni linkovi | Site Map