II POSEBNI PROPISI O KORIŠĆENJU I ZAŠTITI POJEDINIH DOBARA

JONIZUJUĆE ZRAČENJE

 1. ZAKON O ZAŠTITI OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I O NUKLEARNOJ SIGURNOSTI("Sl. glasnik RS", br. 36/2009)
 2. ZAKON O ZAŠTITI OD NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009)
 3. PRAVILNIK O GRANICAMA IZLAGANJA JONIZUJUĆIM ZRAČENJIMA ("Sl. list SRJ" br. 32/98)
 4. PRAVILNIK O INTERVENTNIM I IZVEDENIM INTERVENTNIM NIVOIMA I MERAMA ZA ZAŠTITU STANOVNIŠTVA, DOMAĆIH ŽIVOTINJA I POLJOPRIVREDE (VETERINARSTVO, BILJNA PROIZVODNJA I VODOPRIVREDA) U VANREDNOM DOGAĐAJU ("Sl. list SRJ" br. 18/92)
 5. PRAVILNIK O GRANICAMA RADIOAKTIVNE KONTAMINACIJE ŽIVOTNE SREDINE I O NAČINU SPROVOĐENJA DEKONTAMINACIJE ("Sl. list SRJ" br. 9/99)
 6. PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA SAKUPLJANJA, ČUVANJA, EVIDENTIRANJA, SKLADIŠTENJA, OBRAĐIVANJA I ODLAGANJA RADIOAKTIVNOG OTPADNOG MATERIJALA ("Sl. list SRJ" br. 9/99)
 7. PRAVILNIK O NAČINU PRIMENE IZVORA JONIZUJUĆIH ZRAČENJA U MEDICINI ("Sl. list SRJ" br. 32/98 i 33/98 - ispravka)
 8. PRAVILNIK O USLOVIMA ZA PROMET I KORIŠĆENJE RADIOAKTIVNIH MATERIJALA, RENDGEN-APARATA I DRUGIH UREĐAJA KOJI PROIZVODE JONIZUJUĆA ZRAČENJA ("Sl. list SRJ" br. 32/98)
 9. PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNA LICA ZA VRŠENJE SISTEMATSKOG ISPITIVANJA SADRŽAJA RADIONUKLIDA U ŽIVOTNOJ SREDINI ("Sl. list SRJ" br. 32/98, 67/2002 i 70/2002 - ispravka)
 10. PRAVILNIK O IZVORIMA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009)
 11. PRAVILNIK O SADRŽAINI EVIDENCIJE O IZVORIMA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009)
 12. PRAVILNIK O GRANICAMA IZLAGANJA NEJONIZUJUĆIM ZRAČENJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009)
 13. ODLUKA O SISTEMATSKOM ISPITIVANJU SADRŽAJA RADIONUKLIDA U ŽIVOTNOJ SREDINI ("Sl. list SRJ" br. 45/97)
 14. ODLUKA O NAČINU I USLOVIMA SISTEMATSKOG ISPITIVANJA PRISUSTVA RADIONUKLIDA U ŽIVOTNOJ SREDINI U OKOLINI NUKLEARNOG OBJEKTA ("Sl. list SRJ" br. 42/97)
 15. ODLUKA O USLOVIMA ZA PROMET I KORIŠĆENJE NUKLEARNIH MATERIJALA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O NUKLEARNIM MATERIJALIMA PO ZONAMA MATERIJALNIH BILANSA ("Sl. list SRJ" br. 42/97)
 16. ODLUKA O USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNA LICA ZA VRŠENJE MERENJA RADI PROCENE STEPENA IZLOŽENOSTI JONIZUJUĆIM ZRAČENJIMA LICA KOJA RADE SA IZVORIMA ZRAČENJA, PACIJENATA I STANOVNIŠTVA ("Sl. list SRJ" br. 45/97)

Osnovne studije | Pravna klinika | Master studije | Zeleni telefon| Izvori prava| Medjunarodni ugovori |Važeći zakoni u Srbiji | Pravo Evropske unije |
| Ko je nadležan | Državni organi| Udruženja građana| Pravna praksa | Stručna literatura | Korisni linkovi | Site Map