II POSEBNI PROPISI O KORIŠĆENJU I ZAŠTITI POJEDINIH DOBARA

ELEMENTARNE I DRUGE VEĆE NEPOGODE

  1. ZAKON O ZAŠTITI OD ELEMENTARNIH I DRUGIH VEĆIH NEPOGODA ("Sl. glasnik SRS" br. 20/77, 24/85, 27/85, 6/89 i 52/89 i "Sl. glasnik RS" br. 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005)
  2. ZAKON O KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SANACIJU I ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA ("Sl. glasnik RS" br. 50/92)
  3. ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA ("Sl. glasnik SRS" br. 37/88 i "Sl. glasnik RS" br. 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005)
  4. PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU LISTE PITANJA ZA PRIKUPLJANJE I PRENOŠENJE PODATAKA SLUŽBE OSMATRANJA I OBAVEŠTAVANJA ("Sl. list SRJ" br. 8/96)
 

Osnovne studije | Pravna klinika | Master studije | Zeleni telefon| Izvori prava| Medjunarodni ugovori |Važeći zakoni u Srbiji | Pravo Evropske unije |
| Ko je nadležan | Državni organi| Udruženja građana| Pravna praksa | Stručna literatura | Korisni linkovi | Site Map