II POSEBNI PROPISI O KORIŠĆENJU I ZAŠTITI POJEDINIH DOBARA

BUKA

  1. ZAKON O ZAŠTITI OD BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI("Sl. glasnik RS", br. 36/2009)
  2. PRAVILNIK O DOZVOLJENOM NIVOU BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI ("Sl. glasnik RS" br. 54/92)
 

Osnovne studije | Pravna klinika | Master studije | Zeleni telefon| Izvori prava| Medjunarodni ugovori |Važeći zakoni u Srbiji | Pravo Evropske unije |
| Ko je nadležan | Državni organi| Udruženja građana| Pravna praksa | Stručna literatura | Korisni linkovi | Site Map